Algemene actie voorwaarden

REGELS EN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONZE LOTERIJEN EN VERDERE ACTIES

1. Deelname aan de acties is alleen mogelijk tijdens de actieperiode.

2. Alleen gasten die op rechtmatige wijze een lot van onze medewerkers hebben ontvangen mogen aan de actie deelnemen.

3. Merkur is gerechtigd deelnemers te diskwali ceren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform de actievoorwaarden handelen.

4. Deelnemers kunnen maximaal één prijs per persoon per dag winnen!

5. Personen jonger dan 18 jaar, Merkur medewerkers en familie van Merkur medewerkers zijn uitgesloten van deelname aan alle Merkur acties.

6. Merkur werknemers is niet toegestaan direct of indirect prijzen van Merkur acties in ontvangst te nemen.

7. Om in aanmerking te komen voor een prijs dient de winnaar aanwezig te zijn tijdens de trekking.

8. Merkur behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van rede de actie tussentijds te wijzigen en / of stop te zetten .

9. Merkur is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door technische storingen, defecten, het stopzetten of (tussentijds) wijzigen van acties.

10. Persoonsgegevens die Merkur verkrijgt in het kader van deelname aan acties worden opgenomen in het gegevensbestand van Merkur en zullen vertrouwelijk en conform de “Algemene verordening gegevensbescherming” worden behandeld. Merkur gebruikt deze persoonsgegeven uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en verbeteren van onze diensten en producten.
  • Informeren over producten, diensten en acties van Merkur.

11. Gasten die deelnemen aan een actie verklaren akkoord te gaan met de regels en algemene voorwaarden.